فارکس با باینری

اندیکاتور ParabolicSAR

اندیکاتور «پارابولیک سار» یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که باز هم توسط «ولز وایلدر» برای شناسایی پتانسیل‌های بالقوه چرخش روند قیمت توسعه داده شد.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic اندیکاتور ParabolicSAR SAR

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic SAR :
ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺗﻭﺳﻁ ﻓﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Welles Wilder ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭﻫﺎﯼ ﭘﻳﺭﻭﯼ ﺭﻭﻧﺩ شناخته می شود .

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ Parabolic

ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺭﻭﻧﺩ ﺗﻭﺳﻁ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ :

­ ۱ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﺍﺳﺕ ، ﻧﻘﻁﻪ ﭼﻳﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺳﻣﺕ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ. ﺩﺭ اندیکاتور ParabolicSAR ﻫﻣﻳﻥ ﻗﺳﻣﺕ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ اندیکاتور ParabolicSAR ﺧﺭﻳﺩ ﻫﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ اندیکاتور ParabolicSAR ﺷﻭﺩ .

­ ۲ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺍﺳﺕ ، ﻧﻘﻁﻪ ﭼﻳﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺳﻣﺕ ﺑﺎﻻﯼ ﻗﻳﻣﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﻭ ﻫﻣﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺳﻳﮕﻧﺎﻟﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺭ ﻓﺭﻭﺵ ﺳﻬﻡ ﺩﺭ اندیکاتور ParabolicSAR ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

­- ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﻳﮊﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺭﺍ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﺻﺕ ﻫﺎﯼ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﯼ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺑﺭﺍﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭ ﺩﺭ ﻫﺭ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

­ - ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺎﺯﮔﺷﺕ ﻭ ﺗﻭﻗﻑ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ

- ­ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺩ ﺟﺩﻳﺩ ﺳﻬﻡ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ (Fail) ، ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ، ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺳﻳﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺭﺍ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺭﺩ .

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود اندیکاتور ParabolicSAR آمده است تا تغییرات ناگهانی روند را شناسایی کند و نواحی برگشتی را تشخیص دهد. پارابولیک سار یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی است. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تشخیص روند قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به میانگین متحرک از لحاظ سیگنال ­های زمانی بهینه ­تر عمل می­ کند.

نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است اندیکاتور ParabolicSAR که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا